top of page

Tentech 
Rotsoord 9, Utrecht

Climetric

Climetric werd gevraagd om te helpen met het omtoveren van een oude loods in Utrecht naar een duurzame kantoorruimte. Met name de isolatie was hier van groot belang in zowel de vloer, muren en het plafond. Qua strategieën is hier nagedacht aan verdringingsventilatie die slim blazen waardoor de muur werkt als een soort van kaatskussen en de gehele ruimte geventileerd kan worden. Voor de rest kan er gewerkt worden met het openen van ramen en de schuifdeur voor natuurlijke ventilatie en de warme lucht kan afgevoerd worden in de nok. Voor als het daadwerkelijk echt te koud wordt zijn er twee huis-tuin-keuken-WTW-units toegevoegd.

Tentech.png

Our Story

Every website has a story, and your visitors want to hear yours. This space is a great opportunity to give a full background on who you are, what your team does, and what your site has to offer. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want site visitors to know.

If you’re a business, talk about how you started and share your professional journey. Explain your core values, your commitment to customers, and how you stand out from the crowd. Add a photo, gallery, or video for even more engagement.

Meet The Team

Our Clients

bottom of page